Image default
Student Life

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓
วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

Related posts

Ucas Clearing: A-level results day myths and reality

admin

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564

admin

ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

admin

Leave a Comment