Image default
Student Life

การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ ๒๕๖๕

ขอถวายการต้อนรับ พระเทพโมลี
ผู้แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา
 
ใน การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๑๔ เขต
ครั้งพิเศษ/๒๕๖๕
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.
 
ณ วัดชูจิตธรรมาราม
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related posts

ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

admin

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin

Leave a Comment