Image default
Student Life

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ถ่ายทอดสด….มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เชต ๓
“สืบสาน สืบธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติธรรม”
วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related posts

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564

admin

ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

admin

การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ ๒๕๖๕

admin

Leave a Comment