Image default
Student Life

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ถ่ายทอดสด….มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เชต ๓
“สืบสาน สืบธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติธรรม”
วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related posts

Student finance: how to apply for last minute funding

admin

Starting an English degree: Advice from a former Exeter student

admin

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564

admin

Leave a Comment