Image default
Student Life

ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชจูิตธรรมาราม พระอารามหลวง อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพจ: สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ ลิงก์: https://www.facebook.com/debgo3.org/

 

Related posts

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin

การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ ๒๕๖๕

admin

Leave a Comment