Image default
University

ประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ บริเวณส่วนหย่อม หน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

Related posts

เทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

admin

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “คุณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

admin

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญาตรี

admin

Leave a Comment