Image default
University

เทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดปวิเวกราราม จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันดังนี้
1.การบรรยายธรรม
2.การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
3.ตอบปัญหาธรรมะ

Related posts

Four faces of student loans: how our borrowing has gone from £0 to £44,000

admin

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “คุณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

admin

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญาตรี

admin

Leave a Comment