Image default
Student Life

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564

#มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564 จัดโดยสำนักงานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related posts

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin

การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ ๒๕๖๕

admin

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin

Leave a Comment