Category : Secondary

Primary Secondary

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
ระเบียบการสมัคร โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครเข้าเรียน...
Secondary

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระเบียบการสมัครเข้าเรียน๒๕๖๕ 21867_ใบสมัครเข้าปี-๒๕๖๕  ...
Secondary

ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร

admin
 ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร สามารถสมัครที่อาจารย์พระมหาไพจิตร,ดร. โดยตรงได้เลยนะ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของพระอาจารย์ต้น โดยต้องมี 4 ข้อในใจเท่านั้น หมายเหตุ เป็นทุนการศึกษาที่พระอาจารย์ต้องการเน้นพิเศษ...
Secondary

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายทุนการศึกษา ทุนบาลี

admin
ดร มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายทุนการศึกษา ทุนบาลี ประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระมหาปฏิภาณ บุญประคม สุปฺปฏิภาโณ นักเรียนปธ 8 5,000 บาท สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว นักเรียนปธ 9 5,000 บาท...
Secondary

ทีม มวก.รุ่น 16 นำโดยพระอาจารย์ต้น และเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

admin
สามเณรวัดชูจิต ฯ มวก. วังน้อย ชอบไก่จริงๆ สรุปวันที่ 23 ตุลาคมนี้ เช้าถวาย ข้าวต้มทะเลพระเณร และของหวาน ช่วงเพลมีไก่ kfc 72 ชุดใหญ่ และอาหารหวานคาว พร้อมไอครีม ทีม มวก.รุ่น 16 นำโดยพระอาจารย์ต้น และเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ มอบทุนการศึกษา เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์...