Category : University

University

กำหนดการวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

admin
กำหนดการ งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์   เวลา 09.45 น. – ผู้บริหาร...
University

เทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

admin
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดปวิเวกราราม จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันดังนี้ 1.การบรรยายธรรม 2.การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 3.ตอบปัญหาธรรมะ...
University

ประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

admin
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ บริเวณส่วนหย่อม หน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป mrc.mbu...