Tag : ืืeducation

University

ประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

admin
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ บริเวณส่วนหย่อม หน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป mrc.mbu...