Tag : MVK

Secondary

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระเบียบการสมัครเข้าเรียน๒๕๖๕ 21867_ใบสมัครเข้าปี-๒๕๖๕  ...
Primary

การเรียนการสอน

admin
Programs หลักสูตร ​”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Nelson Mandela “การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนโลก” 1. จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ได้แก่ การเรียนนักธรรม และภาษาบาลี ซึ่งเป็นหลักสูตรโดยตรงสำหรับพระภิกษุ-สามเณร...
Primary

เกี่ยวกับโรงเรียน

admin
สถานที่ตั้ง มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 ถนนพหลโยธิน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 73 – 74 สายกรุงเทพมหานคร – สระบุรี โทร. (035) 745-039, (085) 1750838...
Editor's Picks

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓

admin
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ สืบสาน  สืบธรรม  เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันอังคารที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลสนับทึบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ……………………………………………………… วันที่ ๑...
Secondary

ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร

admin
 ประกาศนักเรียน มวก. และนักศึกษา มมร.มวก. ทุกรูป ผู้ใคร่สนใจในการศึกษาสายตรง บาลี/อังกฤษ /พระไตรปิฏก/ ปฏิปทา วัตร สามารถสมัครที่อาจารย์พระมหาไพจิตร,ดร. โดยตรงได้เลยนะ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของพระอาจารย์ต้น โดยต้องมี 4 ข้อในใจเท่านั้น หมายเหตุ เป็นทุนการศึกษาที่พระอาจารย์ต้องการเน้นพิเศษ...
Student Life

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕...
Secondary

ทีม มวก.รุ่น 16 นำโดยพระอาจารย์ต้น และเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

admin
สามเณรวัดชูจิต ฯ มวก. วังน้อย ชอบไก่จริงๆ สรุปวันที่ 23 ตุลาคมนี้ เช้าถวาย ข้าวต้มทะเลพระเณร และของหวาน ช่วงเพลมีไก่ kfc 72 ชุดใหญ่ และอาหารหวานคาว พร้อมไอครีม ทีม มวก.รุ่น 16 นำโดยพระอาจารย์ต้น และเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ มอบทุนการศึกษา เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์...