Tag : wordpress

Primary

ประวัติความเป็นมา

admin
ประวัติ สถานที่ตั้ง มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 ถนนพหลโยธิน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 73 – 74 สายกรุงเทพมหานคร – สระบุรี โทร. (035) 745-039, (085) 1750838...
Student Life

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564

admin
#มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 การศึกษา 2564 จัดโดยสำนักงานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #debgo3 Www.debgo3.org...
University

กำหนดการวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

admin
กำหนดการ งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันพุธที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์   เวลา 09.45 น. – ผู้บริหาร...
University

เทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

admin
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดปวิเวกราราม จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันดังนี้ 1.การบรรยายธรรม 2.การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 3.ตอบปัญหาธรรมะ...