Home Page 3
University

เทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565

admin
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดปวิเวกราราม จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันดังนี้ 1.การบรรยายธรรม 2.การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 3.ตอบปัญหาธรรมะ
University

ประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา

admin
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ บริเวณส่วนหย่อม หน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป mrc.mbu
Student Life

ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

admin
ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชจูิตธรรมาราม พระอารามหลวง อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพจ: สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ ลิงก์: https://www.facebook.com/debgo3.org/  
Student Life

มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
ถ่ายทอดสด….มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เชต ๓ “สืบสาน สืบธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบงานพระปริยัติธรรม” วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
Student Life

การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ ๒๕๖๕

admin
ขอถวายการต้อนรับ พระเทพโมลี ผู้แทนเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา   ใน การประชุมรักษาการประธาน เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ เขต ครั้งพิเศษ/๒๕๖๕ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.   ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Student Life

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

admin
โครงการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
Secondary

ทีม มวก.รุ่น 16 นำโดยพระอาจารย์ต้น และเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

admin
สามเณรวัดชูจิต ฯ มวก. วังน้อย ชอบไก่จริงๆ สรุปวันที่ 23 ตุลาคมนี้ เช้าถวาย ข้าวต้มทะเลพระเณร และของหวาน ช่วงเพลมีไก่ kfc 72 ชุดใหญ่ และอาหารหวานคาว พร้อมไอครีม ทีม มวก.รุ่น 16 นำโดยพระอาจารย์ต้น และเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ มอบทุนการศึกษา เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์