top of page

กำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สมัครเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

: 081-5847213 พระครูวิศิษฐธรรโมทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน

: 087-6637887 ครูมณีรัตน์

Line : https://lin.ee/4e5ZI3hดู 6 ครั้ง
bottom of page