top of page

พิธีบำเพ็ญกุศลวันกตเวที ปีที่ ๕๐

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดย มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลาหอฉัน วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดู 10 ครั้ง

Bình luận


bottom of page