top of page

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายวันครบรอบ ๙๗ ปีชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายวันครบรอบ ๙๗ ปีชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วัน พุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนาให้พรเป็นภาษาบาลี เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทั้งนั้น ให้พร เป็นเสร็จพิธี เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภิกษุ-สามเณร ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นกรณีพิเศษ


วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป วิทยาเขต มมร.มวก. วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม วัดไผ่ดำ


อนุโมทนาบุญ คุณแม่แอ๊ว โชติมา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

อาหาร ข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอด 250 ไอติมโบราณหลวงพี่สั่งให้ ส้ม

ของถวาย

-สังฆทานยา ถวายพระเถร สวดพุทธมนต์ -พวงมาลัยถวายพระ -ร่มของงานน้องสาวทนาย ดีมาก จัดทำเองคะ -แมส ประมาณ 50 กล่อง -คีย์บอร์ด จอคอม 24 นิ้ว เม้าท์ อย่างละ 2ชุด -กระดาษกล่องกระดาษม้วน กระดาษ A4 50 ริม - ปากกา 250 ด้าม - ส้มตรานกแก้วดู 10 ครั้ง

Comentarios


bottom of page