top of page

วันจักรี ๖ เมษายน

วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลที่ ๑ ) ที่ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย


ดู 3 ครั้ง

Comments


bottom of page