top of page

ภาพบรรยากาศน้อง ๆ สามเณรและคณาจารย์โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ภาพบรรยากาศน้อง ๆ สามเณรและคณาจารย์โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทำความสะอาดพื้นที่ เตรียมสนามสอบบาลีสนามหลวง สนามสอบสำนักศาสนศึกษาวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)... ...และในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระมหาณัฐธีร์ ฐิตวฑฺฒโน (เรืองพุฒิศักดิ์) วัดพระราม ๙ ที่ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะน้อง ๆ สามเณรในการทำความสะอาดในคราวนี้....กราบขอบพระคุณแทนน้อง ๆ สามเณรครับผม ....ดู 3 ครั้ง

Comentarios


bottom of page