top of page

ภาพพิธีปิดโครงการอบรมบาลีเพื่อเตรียมสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพพิธีปิดโครงการอบรมบาลีเพื่อเตรียมสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖...ชุดที่ ๑

...วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. #พระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ ธรรมยุต #พระครูวิศิษฐธรรโมทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย #พระครูวิมลปริยัติวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมบาลีเพื่อเตรียมสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

...และได้เมตตามอบรางวัลให้กับสามเณรนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการทดสอบบาลีสนามวัด จำนวน ๒๔ รูป สามเณรผู้ทำคะแนนประจำวันดีเด่น จำนวน ๖๔ รูป และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับเข้าสอบบาลีสนามหลวงให้กับสามเณรนักเรียนบาลีทุกรูป ซึ่งในปีนี้จะมีการสอบบาลีสนามหลวงในวันที่ ๑๕ -๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ศกนี้ ฯ....
ดู 6 ครั้ง

Comentários


bottom of page