top of page

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ. ๓ และ บ.ศ. ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ. ๓ และ บ.ศ. ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา...

....ซึ่งในวันนั้น ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ #พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง เพื่อเป็นขวัญและถวายกำลังใจ แด่คณะกรรมการและนักเรียนผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดชูจิตธรรมมาราม จังหวัดพระนครศรียุธยา...

ดู 14 ครั้ง

Yorumlar


bottom of page